News

03-04-2014

AD Engineering Generalnym Wykonawcą na obiektach AGH w KrakowieAD Engineering Sp. z o.o. został Generalnym Wykonawcą zadania pn.: "Adaptacja budynku dawnej kotłowni, znajdującej się obok klubu Studio na studencką świetlicę środowiskową, na terenie MS AGH w Krakowie".

Kontrakt zostanie zrealizowany w ramach Zamówień Publicznych dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Okres realizacji przedmiotowej inwestycji: 6 miesięcy od podpisania umowy. W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcje żelbetowe, roboty murowe, izolacje, pokrycie dachu, elewacja budynku oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi, wod-kan, c.o., wentylacją i klimatyzacją. Na zewnętrz budynku zostaną wykonane mury oporowe w technologii betonu architektonicznego oraz parking.