News

02-10-2012

Fundusze Unijne


11 września b.r. AD Engineering Sp. z o.o. podpisała umowę z PARP na dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej ,,Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Realizacja projektu polegać będzie na wdrożeniu systemu klasy B2B, który umożliwi przekształcenie procesów biznesowych firmy AD Engineering Sp. z o.o. z jej dwoma wybranymi partnerami biznesowymi w formę elektroniczną. Projekt ten odznacza się innowacyjnością organizacyjną dzięki której nastąpi znaczny postęp w sferze wymiany danych elektronicznych w kontaktach z firmami partnerskimi.