Elementy systemu parkingowego

 TERMINAL WJAZDOWY - TD 260

Stosowany do obsługi różnych standardów nośników danych na biletach rotacyjnych, 
kartach abonamentowych. Umożliwia identyfikację pojazdu. Posiada wbudowany Intercom.... (więcej)

 

 

 TERMINAL WJAZDOWY - TD 182

Stosowany do wydawania biletów z kodem kreskowym i obsługi różnych standardów nośników danych na biletach rotacyjnych, kartach abonamentowych.

 

 

 TERMINAL PRZEJAZDOWY - TP 132

Stosowany do rejestracji przejazdu pomiędzy  strefami parkingu, który również można użyć jako drzwiowy terminal do kontroli wjazdu z garażu z możliwością obsługi różnych standardów nośników danych na biletach rotacyjnych, kartach abonamentowych.

 

 


TERMINAL WYJAZDOWY - TC 182

Stosowany do obsługi różnych standardów nośników danych na biletach rotacyjnych, kartach abonamentowych. Umożliwiający identyfikacje pojazdu. Wbudowany Intercom.

 

 

 AUTOMATYCZNA STACJA PŁATNICZA - PS 100
Stosowana jako samodzielny terminal przyjmowania opłat parkingowych monetami wydający paragon i resztę w bilonie z pięciu pojemników na monety...

 

 

 AUTOMATYCZNA STACJA PŁATNICZA - PS 200

Stosowana jako samodzielny terminal przyjmowania opłat parkingowych monetami i banknotami, wydający paragon i resztę w bilonie.

 

 

 SZLABAN AUTOMATYCZNY - AZ HARMONY
Stosuje najnowszą technologię pracy automatycznej. Zapory wjazdowe tego typu mają innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak: łatwe w obsłudze sprzęgło, urządzenie balansowe (itp.) powodujące, że szlabany te pracują bezpiecznie i przyjaźnie dla użytkownika.
CENTRALA DANYCH DS

jest serwerem NUCLEUS sterującym, monitorującym i zarządzającym wszystkimi urządzeniami i funkcjami systemu parkingowego przy użyciu SQL bazy danych.