homecontactsite map

Certyfikaty

Koncesja MSWiA
Poświadczenie bezpieczeństwa tajne, poufne, zastrzeżone
Licencja zabezpieczeń technicznych II stopnia
Koncesja Zakład Energetyczny - wykonawstwo robót elektroenergetycznych do 30 KV
Uprawnienia do prac w obiektach zabytkowych
Microsoftu