Automatyka - Teletechnika - Energetyka

Projektujemy, dostarczamy, instalujemy, integrujemy, monitorujemy i przeprowadzamy konserwacje zaawansowanych technologicznie systemów:

 • iBMS zintegrowany system bezpieczeństwa i komfortuate1
  pozwala z jednego centrum dyspozycyjnego na transmisję, przetwarzanie i archiwizację danych, sygnalizację i obsługę stanów alarmowych, graficzne przedstawianie aktualnych stanów systemów bezpieczeństwa i instalacji technologicznych w gwarantowanym systemie dostępu osobom uprawnionym
 • BMS centralny system zarządzania i nadzoru
  za pomocą sieci komunikacyjnej oraz otwartych protokołów transmisji, współpracując z elementami automatyki budynkowej reguluje, steruje, monitoruje, zarządza z jednego centrum dyspozycyjnego instalacjami komfortu i eksploatacji obiektu
 • automatyki budynkowej HVAC DDC
  steruje i reguluje parametry instalacji ogrzewania , wentylacji czy klimatyzacji, zapewniając dopływ świeżego powietrza w oczekiwanym
  przez użytkowników zakresie temperaturowym, gwarantując optymalną i oszczędną obsługę obiektu
 • nadzoru wizyjnego CCTVate2
  umożliwia ciągłą, kompleksową 24-godzinną obserwację i rejestrację obrazu
 • kontroli dostępu ACC
 • do drzwi, wind, przejść, bram wjazdowych - pozwalający na identyfikację osób poprzez kod, kartę magnetyczną, linie papilarne lub siatkówkę oka
 • telewizji satelitarnej, hotelowej
  dla obiektów dowolnej wielkości - pozwalając na precyzyjne dystrybuowanie kanałów telewizyjnych i odpłatnej oferty filmowej np. w pokojach hotelowych
 • sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  realizowany w klasach SA-1do SA-4 w skuteczny sposób chroni ludzi i mienie, alarmujac w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa
 • zabezpieczeń mechanicznych
 • zabezpieczeń teleinformatycznychate3
 • sygnalizacji pożaru SAP
  umożliwia wczesne wykrycie oraz lokalizację pożaru z jednoczesnym powiadomieniem o zdarzeniu odpowiednich służb, rozpoczynając realizację scenariusza ochrony przeciwpożarowej w powiązaniu ze sprawna i bezpieczną ewakuacją osób
 • automatycznego gaszenia gazem SUG
  alternatywa dla instalacji tryskaczowych- uzywany tam, gdzie chcemy uniknąć zniszczeń na skutek zalania woda
 • oddymiania
  gwarantuje przewietrzanie ciągów komunikacyjnych pozwalajac na bezpieczna ewakuację
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  wspomagając ochronę przeciwpożarową umożliwia sprawną i bezpieczną ewakuację osób
 • sieci światłowodowe lokalne i rozległe
 • okablowanie strukturalne i telefoniczne
  infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca wysokiej jakości transmisję danych oraz ate4umożliwiająca komunikowanie się z wykorzystując systemami cyfrowymi
 • zarządzanie automatyką parkingów
 • instalacje elektryczne
  kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych w zakresie instalacji średniego i niskiego napięcia
 • sterowanie oświetleniem zewnętrznym, wewnętrznym
 • zużycia energii elektrycznej, mediów